Checking at work Leuven

Verplichte online aanwezigheidsregistratie

Ontdek onze toepassingen

Checking at work Leuven

Vanaf 1 april 2014 is Check In At Work (checking at work) verplicht.Checking at work Leuven Bij Check In At Work moet elke werknemer die werken in onroerende staat uitvoert zich aanmelden bij de RSZ.

Check In At Work, oplossing tegen sociale dumping

Check In At Work is ideaal om sociale dumping en fraude op werven goed te kunnen opsporen. Bij deze vorm van elektronische aanwezigheidsregistratie doet de aannemer aangifte van alle personen die werken in onroerende staat verrichten.

Op zoek naar een partner regio Leuven voor Check In At Work (checking at work)? Traxgo is actief over gans Vlaanderen en kan u dus zeker verder helpen.