Checkinatwork

Verplichte online aanwezigheidsregistratie

Ontdek onze toepassingen

Registreer uw werknemers via CheckInAtWork

Registreren van werknemers via checkinatwork dankzij Traxgo.

Werken in België, dat betekent aanwezigheden bijhouden voor de RSZ.checkinatwork | check in at work | aanwezigheidsregistratie Sinds 1 april 2014 is het bij wet verplicht om aanwezigheden op bouwwerven bij te houden. Die regel geldt voor alle bouwwerken vanaf 500 000 euro (excl. BTW). De registratie moet voor de aanvang van de bouwwerken gebeuren bij de dienst Sociale Zekerheid.

Daarom riep de overheid CheckInAtWork in het leven. Dit registratieprincipe werd ingevoerd met twee doelen: enerzijds zodat er gewaakt kan worden over de veiligheid en de gezondheid op de werf en anderzijds wil de overheid op die manier strijden tegen zwartwerk en sociale fraude.

Samengevat vormt CheckInAtWork een gekruiste database van het personeel, verklaringen van werven/werkdagen en de verklaringsdienst via Internet. De maatregel is er gekomen om de registratie van de dagelijkse aanwezigheid te vereenvoudigen.

De registratietool bij uitstek

Ons Track-and-Trace systeem is een handige tool die het voor uw bedrijf vergemakkelijkt om mensen te registreren voor CheckInAtWork.  Gelijk wie werken in onroerende staat uitvoert op een werf, moet immers geregistreerd worden. Het systeem koppelt volgende gegevens: werkgever, werknemer, plaats en tijd. Zowel de werkgever als de werknemer zijn er dus voor verantwoordelijk dat de registratie effectief gebeurt.

Ofwel doet de werkgever de registratie zelf, ofwel doet de werknemer die. In dat geval moet de werkgever een registratiemiddel voor de werknemer ter beschikking stellen. De registratie is voor beide partijen steeds controleerbaar via CheckInAtWork.

Dankzij het Traxgo Track en Trace-systeem is het mogelijk om het CheckInAtWork-proces te vergemakkelijken. Ons platform verwerkt de registratiegegevens en stuurt ze automatisch door naar CheckInAtWork. Zo spaart u heel wat tijd uit!

INTERESSE? CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

 Ontdek ook alles over:

Voor welke regio zoekt u een oplossing?